Izdvojene vijesti i saopćenja

Uporaba pirotehničkih sredstava -Edukacija učenika

Uprava policije – Ured komesara policije

Mostar: 11.12.2104.godine

 

                 PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

      U sklopu priprema za stvaranje ugodnijeg sigurnosnog okruženja i proslavu božićnih i novogodišnjih blagdana, Uprava policije MUP-a HNŽ/K pokrenula je aktivnosti na edukaciji učeničke populacije u više osnovnih škola na području općine Mostar.

     Policijski službenici PU Mostar u dogovoru sa ravnateljima/direktorima osnovnih škola organizirat će predavanja i demonstracijske prikaze, pojašnjavanje vizualnog izgleda pirotehničkih sredstava svih vrsta i kategorija koje propisuje zakon, te pojasniti zakonske aspekte uporabe pirotehničkih sredstava kako na javnim mjestima, tako i na svim drugim prostorima i površinama.

     Cilj akcije je educirati učenike i prevenirati nastanak teških ozlijeda ruku, lica, vida, a u pojedinim slučajevima i amputacije organa koje su morale biti izvršene zbog nedopuštene uporabe pirotehničkih sredstava.

 

     Nakon okončanja ovih aktivnosti Uprava policije nastavit će i druge edukativne aktivnosti u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području Županije i omogućavanja dostojanstvenog dočeka Božića i Nove godine u okruženju mira i sigurnosti za sve građane.

Otkriveno više počinitelja KD Krađe stoke na planini Visočici

 

U P R A V A   P O L I C I J E - Ured komesara policije

Odsjek za odnose sa javnošću

Mostar, 11 12.2014. godine

 

                    P R I O P Ć E N J E   Z A  J A V N O S T 

 

           Tijekom 2014. godine na području sela Grušča, planina Visočica,  koje pripada Policijskoj ispostavi Glavatičevo, izvršeno je deset kaznenih djela i to četiri kaznena djela krađa stoke i šest kaznenih djela – provale u kuće na planini Visočici. Kontinuiranim operativnim radom, prikupaljanjem operativnih saznanja i drugih konkretnih dokaza otkriveni su počinitelji ovih kaznenih djela, pa je dana 27. i 28.11.2014. godine u prostorije PS Konjic privedena grupa od šest osoba, te je kriminalističkom obradom utvrđeno da su isti izvršili navedena kaznena djela  koja su izazvala uznemirenje građana i vlasnika stoke i oštećenih objekata na navedenom regionu. Pored prikupljenih dokaza o navedenim kaznenim djelima kod jednog od počinitelja pronađena je i vojna puška M-48 cal. 7,9 mm koja je također privremeno oduzeta. Protiv šest osoba koja su počinila navedena kaznena djela, PS Konjic – PU Konjic podnijela je izvješće o izvršenju kaznenih djela nadležnom Kantonalnom/Županijskom tužiteljstvu. 

 

 

 

 

 

               

 

 

Plan radarskih kontrola za prosinac/decembar 2014.godine

UPRAVA POLICIJE

Ured komesara

Datum: 28.11.2014. godine

 

                        Plan radarskih kontrola Uprave policije MUP-a HNŽ/K

za mjesec decembar/prosinac 2014. godine

 

Dostavljamo popis lokacija na kojima će se vršiti radarska kontrola sigurnosti saobraćaja/prometa na cestama HNŽ/K.

Opširnije: Plan radarskih kontrola za prosinac/decembar 2014.godine

Pronađen laboratorij za proizvodnju Skunk-a

UPRAVA POLICIJE

Odsjek za odnose s javnošću

Datum 20.11 2014. godine.

 

                         PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Na temelju naredbe Općinskog suda u Mostaru, djelatnici Sektora kriminalističake policije, Odjela za posebne namjene izvršili su dana 19.11. 2014. godine pretres stana i drugih prostorija u Splitskoj ulici broj 68 u Mostaru kod vlasnika-nosioca stana Dž.D., rodjen 1976. godine, zbog osnova sumnje da se u navedenom stanu nazakonito vrši proizvodnja i stavljanje u promet opojnih sredstava. 

Tom prilikom potvrđena su operativna saznanja na temelju kojih je Tužiteljstvo stavilo zahtjev na izdavanje naredbe, te su pretresom navedenog stana pronađene slijedeće stvari; kompletan laboratorij za proizvodnju „Skunk“-a, 18 komada stabljika visine od 80 do 130 cm, 11 komada manjih stabljika u početnoj uzgojnoj fazi, 700 grama osušene biljne tvari koja asocira na „Speed“, automatska puška-kalašnjikov sa okvirom i streljivom, i mobilni telefon sa karticom.

Vlasnik stana lišen je slobode, te će danas biti predat sa spisom i dokaznim materijalom županijskoj tužiteljici Aldini Bijuk na daljnji postupak.

 

 

                                                                                             Odsjek za odnose s javnošću

Odluke o rasporedu i premještaju policijskih službenika

Uprava policije

Datum. 18.11.2014. godine.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Sukladno odredbama članka 64. stavak 1. Zakona o policijskim službenicima HNŽ/K /Narodne novine HNŽ/K br.9/07 i 9/12 i članka 4. Pravilnika o proceduri o internom premještaju policijskih službenika broj 02-01-36-1099/14 od 06.11.2014. godine,, komesar policije donio je odluke o rasporedu i premještanju policijskih službenika kako slijedi:

 

 1. Ivica Arapović sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta zapovjednika PS Čitluk-PU Mostar, premješta se na radno mjesto zapovjednika PS SP/BS Konjic. Za navedeno radno mjesto sistematizacijom radnih mjesta propisan je čin Samostalni /Viši inspektor.

 2. Suad Tojaga, sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta zapovjednika PS SP/BS Mostar, PU Mostar, premješta se na radno mjesto načelnik Odjela za kriminalističko obavještajne poslove- Sektor krim.policije. Za navedeno radno mjesto Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđen je čin Viši inspektor.

 3. Ismet Omerika, sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta Inspektor u Inspektoratu pri Sektoru policije, premješta se na radno mjesto zapovjednika PS SP/BS Mostar, PU MOstar. Za navedeno radno mjesto predviđen je čin Samostalni/Viši inspektor.

 4. Salko Čamo, sa dodijeljenim činom Inspektor, raspoređuje se iz PS Centar Mostar , na radno mjesto rukovoditelja smjene u Operativnom centru PU Mostar .

 5. Mirza Rožajac, sa dodijeljenim činom Inspektor, sa radnog mjesta načelnik Odjela za kriminalističko obavještajne poslove- Sektor krim. policije, vraća se na radno mjesto zamjenika zapovjednika PS Konjic, gdje je raspoređen rješenjem od 2013. godine.

 6. Adil Veledar, sa činom Inspektor, sa radnog mjesta načelnika Operativnog centra PU Mostar, vraća se na radno mjesto zamjenika zapovjednika PS Čapljina, na koje je raspoređen rješenjem iz 2005. godine.

 7. Željko Jurić, sa činom Inspektor, sa radnog mjesta zamjenika zapovjednika PS Konjic, vraća se na radno mjesto zapovjednika Policijske ispostave Buturović Polje, na koje je raspoređen rješenjem od 2007. godine.

 

Ovim razmještajem i raspoređivanjem policijskih službenika nastavlja se proces kadrovske i operativne konsolidacije i on teče sukcesivno i zahvatiti će sve segmente i organizacijske jedinice Uprave policije.

 

                                                                             ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

                                                                    Srećko Bošnjak

 

 

Rješenja o premještanju i raspoređivanju policijskih službenika Uprave policije

UPRAVA POLICIJE

Ured komesara policije- Odsjek za odnose s javnošću

Dana, 10.11.2014. godine

 

P R I O P Ć E N J E Z A J A V N O S T

 

Na temelju Odredbi članka 64. stavak (1) Zakona o policijskim službenicima kao i članka 4. stavak (3) Pravilnika o proceduri o internom premještaju policijskih službenika , Policijski komesar Uprave policije MUP-a HNŽ/K Generalni inspektor policije Ilija Lasić donio je više rješenja o premještanju i raspoređivanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a HNŽ/K kako slijedi:

 

 • Draženko Miletić Samostalni inspektor policije sa radnog mjesta Načelnika PU Mostar premješta se na radno mjesto Načelnika Odjela općeg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije

 • Branko Drinovac Samostalni inspektor sa radnog mjesta Načelnika Odjela gospodarskog kriminaliteta premješta se na radno mjesto Načelnika Policijske uprave Mostar

 • Suad Mutapčić Viši inspektor sa radnog mjesta Zapovjednika jedinice za potporu – podršku u Sektoru uniformirane policije premješta se na radno mjesto inspektora u Inspektoratu policije pri Sektoru uniformirane policije

 • Hasan Lerić Samostalni inspektor sa radnog mjesta Odjela protueksplozijske zaštite u Sektoru uniformirane policije premješta se na radno mjesto Zapovjednika jedinice za potporu – podršku u Sektoru uniformirane policije

 • Amir Begić Glavni inspektor raspoređuje se na radno mjesto Načelnika odjela za protueksplozijsku zaštitu u Sektoru uniformirane policije na period od 6. mjeseci

 • Miroslav Šutić Glavni inspektor raspoređuje se na radno mjesto Načelnika PU Čapljina nakon istoka roka od 6. mjeseci gdje bio raspoređen za Načelnika Odjela općeg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije

 • Vinko Ćorić Viši inspektor vraća se na radno mjesto Zapovjednika PS Čapljina nakon stavljanja van snage Odluke o imenovanju na mjesto Načelnika PU Čapljina

 • Anđelko Buljubašić Inspektor sa radnog mjesta Zapovjednika PS Čapljina vraća se na radno mjesto zamjenika Zapovjednika PS Neum

 • Nikša Matuško Stariji policajac sa radnog mjesta zamjenika Zapovjednika PS Neum vraća se na radno mjesto Operativno-kriminalističkog službenika u PS Neum

   

Sva imenovanja , razrješenja odnosno premještanja izvršena su sa ciljem poboljšanja operativne učinkovitosti i boljeg iskorištenja osobnih potencijala i kapaciteta policijskih službenika što će se i ubuduće činiti sa ciljem poboljšanja razine kvalitete rada i time poboljšanja sigurnosne situacije i podizanja razine sigurnosti svih građana na području HNŽ/K.

 

 

 

 

 

Podneseno Izvješće Županijskom tužiteljstvu

UPRAVA POLICIJE
Ured komesara policije

Odsjek za odnose s javnošću

Dana , 06.11.2014. godine

 

     PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

    Dana 05.11. 2014. godine PU Mostar Odjel krim. policije na temelju čl. 234 stav 5. ZKP F BiH podnijela je izvješće Županijskom tužiteljstvu u Mostaru zbog izvršenja 9 kaznenih djela teške krađe iz čl. 287 stav 1. ZKP F BiH protiv Halilović Đ. 1978. g. iz Sarajeva i Mujačić E. 1974 iz Sarajeva .

   Iz navedenog izvješća proizilazi da su isti u periodu od 3.7.2014. do 30.10.2014. godine izvršili više teških krađa – provala u stanove posebno prilagođenom spravom – lomač te da su iz stanova i kuća u naselju Zalik br. 29 a u ul. Kardinala Stepinca br. 17 , u ul. Hrvatske mladeži br. 7 u ul. Kralja Tomislava br. 28 , ul. Zrinjskih Frankopana br. 11, ul. Splitska br. 28 , ul. Zrinjskih Frankopana br. 4 , ul. Zrinjskih Frankopana br. 7, nakon provaljivanja otuđivali zlatni nakit , prijenosna računala, gotovinu u različitim apoenima , mobilne telefone a u jednom slučaju i pištolj ČZ kojim je jedan od počinitelja bio naoružan u momentu lišenja slobode.

   Do otkrivanja počinitelja došlo je poduzimanjem niza operativno taktičkih mjera i radnji i suradnjom PU MOstar i PU Konjic na čijem području je također razriješeno nekoliko KD izvršenih na isti /modus operandi/ . Suradnja policijskih službenika PU Konjic i PU Mostar urodila je plodom i navedene osobe lišene su slobode i kod istih je pronađen veći dio ukradenih predmeta otuđenih izvršenjem ovih teških KD-a.

   Navedene osobe predate su Županijskom tužiteljstvu koje će u zakonu predviđenoj proceduri donijeti odluku o njihovoj daljnjoj sudbini nakon njihovog saslušanja.

   Dana 06.11.2014. godine djelatnici OKP PU Mostar također su podnijeli izvješće protiv Oručević N. 1984. g. iz Mostara zbog postojanje sumnje da je počinio KD razbojništvo u pokušaju propisano čl.289 stav 2 u vezi sa članom 28 KZ F BiH .

 

                                                                                                                                                     ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

 

 

Polaganje cvijeća na grobu Joze Leutara

KABINET MINISTRA

31.10.2014.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Danas je , povodom Dana mrtvih i Svih svetih , ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda u pratnji svojih najbližih saradnika , položio cvijeće i zapalio svijeću na grobu bivšeg zamjenika federalnog ministra unutrašnjih poslova Joze Leutara.

                            

click here