Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

 

PU Mostar će u narednom vremenskom periodu u skladu sa čl. 79 i čl. 32. „Zakona o oružju i municiji u Hercegovačko neretvanskom kantonu“, vršiti provjeru uslova smještaja i čuvanja oružja i municije.

Pravna i fizička lica koja posjeduju registrovano vatreno naoružanje dužne su u roku od godinu dana, od dana stupanja na  snagu ovog Zakona, obezbjediti uslove smještaja i čuvanja naoružanja i municije u skladu sa čl. 32. ovog Zakona, koji propisuje čuvanje oružja i municije.

Član 32. Stav 1. glasi „Oružje i municija čuvaju se na način da nisu dostupni drugim licima, posebno djeci, zaključano i odvojeno u metalnom ormaru, drvenom ormaru,  sefu  ili sličnom spremištu, koje se ne može otvoriti alatom obične upotrebe.

Fizičke osobe koje ne poštuju ove propise, bit će kažnjeni novčanim iznosom od  1.200,00 do 2.500,00 KM, sukladno čl. 66. ovog Zakona.

Fizička lica koja ne dopuste policijskom službeniku da utvrdi postojanje uslova za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja, bit će kažnjeni novčanim iznosom od 800,00 do 2.200,00 KM, u skladu sa   „Pravilnik o načinu i uslovima za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja i municije“.        

                    ŠEF ODSJEKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU