Građanstvo

Građanstvo

Utorak, 21.10.2014 - 12:44
 JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti organizacijske...
Utorak, 21.10.2014 - 12:43
 Pod prebivalištem smatra se opština ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.Pod boravištem se smatra opština ili distrikt gdje se državljanin nastani s...
Utorak, 21.10.2014 - 12:42
 Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.Svaki državljanin stariji od...
Utorak, 21.10.2014 - 12:34
 Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.Prije podnošenja zahtjeva...
Utorak, 21.10.2014 - 12:34
 Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH. Državljanin BiH može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste. Putnu ispravu smije koristiti samo lice na...

Stranice

LOKACIJA ADRESA RADNO VRIJEME RAD SA STRANKAMA TELEFON
MOSTAR Dr Ante Starčevića bb. 08-19 08-18 036-320-081
JABLANICA Pere Bilića bb 08-16 09-15 036-757-047
KONJIC Trg državnosti bb 08-16 09-15 036-726-533
PROZOR-RAMA Kralja Tomislava bb 08-16 09-15 036-771-195
ČITLUK Kralja Tvrtka 08-16 09-15 036-644-630
ČAPLJINA Ulica Ruđera Boškovića bb 08-16 09-15 036-807-337
STOLAC Humska bb 08-16 09-15 036-854-625
NEUM Kralja Tomislava 54 08-16 09-15 036-880-751