Registrovanje motornih vozila

Registrovanje motornih vozila

 

Zahtjev za registrovanje vozila podnosi se Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku, prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište, ili na čijem području je sjedište poslovne jedinice ili podružnice, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca.Popis adresa sjedišta

Izuzetak je za vozila kupljena po osnovu leasing-a, poslove registrovanja obavlja nadležno tijelo po mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika leasinga.

Postupak registrovanja vozila propisan je Pravilnikom o registrovanju vozila.

Zakonska regulativa:

o                         Pravilnik o registrovanju vozila („Sl. glasnik BiH“ br. 69/09)