Vozačka dozvola

Vozačka dozvola

 

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenom kategorijom  ili vrstom vozila.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se  Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-Odsjek za administraciju i podršku na području opštine prebivališta-boravišta.Popis adresa sjedišta
 

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje prve vozačke dozvole:

Za izdavanje prve vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti

      starije od 12 mjeseci,

3.   uvjerenje o položenom vozačkom ispitu one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,

4.   dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),

5.   dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

6. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 

Produženje važenja vozačke dozvole:

1.      zahtjev,

     2.   vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao,

3.dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 4.   vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili  podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,

5.   vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije „D“ ili podkategorije „D1“, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole prilaže i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Zamjena vozačke dozvole:

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

Za zamjenu vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev,

2.   dokaz da je lice izvršilo objavljivanje nestale vozačke dozvole kao nevažećeg

      dokumenta u „Službenom glasniku BiH“ ili „Službenim novinama F BiH“,

3.   dotrajala ili oštećena vozačka dozvola čija se zamjena traži,

4. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 

Zamjena inozemne vozačke dozvole: 

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti

      starije od 6 mjeseci,

3.   važeća inozemna vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom  od strane

      sudskog prevodioca,

4.   lična karta državljana BiH, lična karta za strance ili dokaz o

      odobrenom privremenom boravku,

5. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,u iznosu od 60,00 KM

 

Zakonska regulativa;

 

o                         Pravilnik o vozačkoj dozvoli („Sl. glasnik BiH“ br. 13/07)