Policijski komesar

Policijski komesar

ILIJA LASIĆ - Komesar policije

 

Ilija Lasić – komesar policije Uprave policije, MUP-a HNK sa dodijeljenim činom Generalni inspektor policije, rođen je  20.01.1963 godine u Ljutom Docu, opština Široki Brijeg. Osnovnu školu završio je u Biogracima,  Gimnaziju „Aleksa Šantić“ u Mostaru, na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu  stekao je stručnu spremu diplomiranog inženjera agronomije.  U dosadašnjoj karijeri radio je na poslovima inspektora za opšti kriminalitet, načelnik Odjela za droge, načelnik PU Široki Brijeg, komandir Operativno-komunikacijskog centra MUP-a ZHŽ, načelnik Sektora uniformisane policije, glavni inspektor za koordinaciju rada policije MUP-a ZHK i načelnik Ureda komesara policije MUP-a ZHK. Oženjen, otac četvoro djece.

 

 

Adresa Tel. brojevi E-mail Fax
Ul.Brune Bušića b.b. Mostar 036/ 383-102 Trenutno nema podataka! 036/ 310 080