Priopćenje za javnost - privremena regulacija prometa

Priopćenje za javnost - privremena regulacija prometa

Služba za građenje infrastrukturnih objekata pri Odjelu za urbanizama i građenja donosi Rješenje o  privremenoj  regulacija prometa u ulicama Onešćukova i Gojka Vukovića.

Privremena regulacija prometa odnosi se na izmjenu smjera kretanja vozila, tako što se ulice Onešćukova i Gojka Vukovića pretvaraju u jednosmjernu (od raskrižja kod Katoličke crkve do raskrižja Lučki Most) suprotno dosadašnjoj regulaciji prometa.

Ova privremena regulacija prometa traje do 30.11.2015.godine, odnosno do završetka radova na desnoobalnom kolektoru od Šemovca do Rodoča.

Služba za Komunalne poslove i okoliš izvršit će postavljanje prometne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama gdje se izvode radovi.

 

                              ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU