Danas je u kabinetu ministra MUP-a HNK održan sastanak menadžmenta ministarstva i predstavnika Sindikata policije MUP-a HNK

Danas je u kabinetu ministra MUP-a HNK održan sastanak menadžmenta ministarstva i predstavnika Sindikata policije MUP-a HNK

Dana 25.08.2016.godine u Kabinetu ministra MUP-a HNK održan je sastanak  menadžmenta ministarstva i predstavnika Sindikata policije MUP-a HNK.

Sastanku su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova gosp. Slađan Bevanda  , Direktor za administraciju i podršku MUP- a HNK , Komesar Uprave policije MUP-a HNK te predstavnici upravnog odbora Sindikata policije MUP-a HNK.

Prva tačka dnevnog reda  sastanka je bila rad policije i uloga sindikata u deblokadi rada MUP-a, a druga tačka Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

Nakon izlaganja ministra o događajima koji su obilježili protekli period na području našeg kantona a posebno grada Mostara , od svih prisutnih je zatražio što veće zalaganje i ozbiljnost na suzbijanju i sprečavanju krivičnih djela. Članovi sindikata su također uposlenici ovog Ministarstva, te imaju i svoje obaveze, a ne samo prava. Imajući u vidu da se ovo Ministarstvo  susreće sa nizom problema kao što su: nedostatak policijskih službenika, nesprovođenje činovanja, razgraničenje rada od nerada i dr., apelovano je na sve učesnike sastanka da pomognu oko rješavanja ovih pitanja. Posebno se upućuje poziv Skupštini HNK i Vladi HNK da formira radna tijela MUP-a, jer je to njihova zakonska obaveza. Na taj način bi se  otklonili svi nedostatci  koji u znatnoj mjeri ugrožavaju radna i socijalna prava uposlenika, te dodatno usložnjavaju bezbjednosno stanje u HNK.

Svi prisutni su podržali riječi ministra unutrašnjih poslova i svjesni ozbiljnosti situacije  istakli su da će u narednom periodu uraditi sve na podizanju prevencije krivičnih djela na veći nivo.

Druga tačka sastanka je Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štajka. Poslodavac je pripremio nacrt Sporazuma u kojem su navedeni poslovi koji se ne mogu prekidati. Sindikati će se očitovati o ovom nacrtu i iznijeti svoje viđenje i prijedloge. Postignut je načelni dogovor da se učini sve kako bi se postigao kompromis koji će zadovoljiti predstavnike sindikata i poslodavca.