Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Danas je u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova HNK  , Slađana Bevande , održan sastanak kojem su uz ministra unutrašnjih poslova prisustvovali i ministar financija gosp. Faladžić te predstavnici Sindikata policije MUP-a HNK.

Teme sastanka su bile isplate po pravosnažnim sudskim odlukama , zatim primjena kolektivnog ugovora u određenim članovima , prijedlozi budžeta za narednu 2020.godinu te visina sredstava za isplate po pravosnažnim sudskim presudama.

Takođe , razgovarali su i o prijedlozima Sindikata policije za učestvovanje u izradi Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima.