Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

 

Budući da je Vlada HNK na  jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19),  te  na osnovu te Odluke  sva ovlaštenja vezano za postupanje institucija u HNK, ide preko Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK i njihovog operativnog centra. Sve prijave o ne poštivanju preporuka odluka i naredbi prijavljuje se operativnom centu Civilne zaštite.

Telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121,  036/327-387 i 063/000-121 ) stavljen  je na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva prijava građana vezano za koronavirus-COVID-19.

Također obavještavamo građane HNK, da više ne vrše prijave o ne poštivanju naredbi vezno za koronavirus  u operativni centar MUP-a HNK na telefonski broj 036/ 383-232.

                                               ŠEF ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU