Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

        

         U četvrtak, 15.10.2020. godine, u prostorijama Kantonalnog suda u Mostaru, a povodom obilježavanja Dana Sudske policije, Upravi policije MUP-a HNK uručena je Zahvalnica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

         Zahvalnica je Upravi policije MUP-a HNK dodijeljena sbog uspješne saradnje sa Sudskom policijom, kao i zbog nesebične podrške koju su u proteklom periodu službenici Uprave policije pružili Sudskoj policiji prilikom provođenja operativnih aktivnosti.

         Zahvalnicu je u ime Uprave policije MUP-a HNK primio gosp. Branko Drinovac, načelnik Sektora uniformisane policije.