Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

                Dana 30.09.2015. godine u opštini Čitluk održan je radni sastanak direktora FUP-e sa ravnateljima kantonalnih MUP-ova. Na sastanku se raspravljalo o Sporazumu o međusobnom pružanju pomoći, angažovanju i upotrebi policijskih snaga u FBiH.

                Ovim Sporazumom se uređuje pravni okvir za međusobno pružanje pomoći, koji do sada nije bio pravno urađen i definisan, o angažovanju i upotrebi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

             Tu se podrazumijeva operativno planiranje, operativna upotreba različitih policijskih jedinica, sistem zapovijedanja i subordinacije, sistem nadzora komunikacija između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i uprava policija u kantonalnim ministarstvima u rješavanju kriznih stanja.

 

                                                         Odsjek za odnose s javnošću