Učešće u projektu "Podržavanje upravljanja podacima"

Učešće u projektu "Podržavanje upravljanja podacima"

 

MUP HNK  je 06.08.2014. godine učešćem u projektu “Podržavanje upravljanja podacima”, kroz IPA program, dobio vrijednu donaciju Evropske unije u računarskoj opremi. Oprema je prvenstveno namijenjena unapređenju rada “Sistema za elektronsku razmjenu podataka između policijskih tijela i tužilaštava u BiH”. 

Podsjećamo da je realizacija ovog Informacijskog sistema bio jedan od glavnih preduslova za dobijanje bezviznog režima za Bosnu i Hercegovinu.

Kako bi predstavnici Evropske unije, koji su donirali pomenutu opremu, bili na pravi način informirani u kojoj se fazi trenutno nalazi realizacija ovog projekta, te o načinu raspodjele i korištenja donirane opreme, jučer je u posjetu MUP-u došla delegacija ispred Evropske unije i Ministarstva sigurnosti BiH, a predvodili su je program-menadžer na projektu “Podržavanje upravljanja podacima” g-đa Brigitte Kuchar, te gospodin Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ispred MUP-a HNK delegaciju su primili članovi Support tima policije u FBiH ispred ovog ministarstva, gosp. Miralem Isić – Odsjek za IS i gospo. Ibro Brkan – Ured komesara. U ime Ministarstva su se zahvalili donatoru na vrijednoj donaciji (50 računara sa licenciranim softverom), te upoznali ih da su računari već u punoj funkciji, te da se koriste isključivo za sistem Policijskih evidencija i Sistem razmjene podataka.

Delegacija je iskazala zadovoljstvo učinjenim, te obećala saradnju u budućnosti na sličnim projektima poboljšanje rada policijskih agencija i službi sigurnosti u našoj zemlji.