Građanstvo

Građanstvo

Utorak, 21.10.2014 - 12:44
 JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti organizacijske...
Utorak, 21.10.2014 - 12:43
 Pod prebivalištem smatra se opština ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.Pod boravištem se smatra opština ili distrikt gdje se državljanin nastani s...
Utorak, 21.10.2014 - 12:42
 Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.Svaki državljanin stariji od...
Utorak, 21.10.2014 - 12:34
 Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.Prije podnošenja zahtjeva...
Utorak, 21.10.2014 - 12:34
 Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH. Državljanin BiH može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste. Putnu ispravu smije koristiti samo lice na...

Stranice

LOKACIJA ADRESA RADNO VRIJEME RAD SA STRANKAMA TELEFON
MOSTAR Brune Bušića 8
Pon, Sri, Pet:
08-16
09-15
Uto, Čet:
08-18
09-18
Registracije vozila:
036/383-357
Vozačke dozvole:
036/383-358
Prebivališta:
036/383-256
Putne isprave:
036/383-356
Lične karte:
036/383-359
JABLANICA Pere Bilića bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/757-047
KONJIC Trg državnosti bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/726-533
PROZOR-RAMA Kralja Tomislava bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/771-195
ČITLUK Kralja Tvrtka bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/644-630
ČAPLJINA Ruđera Boškovića bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/807-337
STOLAC zgrada Dječijeg vrtića
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/854-625
NEUM Kralja Tomislava 54
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/880-751