Građanstvo

Građanstvo

Srijeda, 17.01.2024 - 9:09
INSPEKCIJSKI NADZOR PRAVNIH LICA – PODRUČJE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE    Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima koje nisu osnovale zaštitarsku agenciju ili zaštitarsku službu, te nemaju...
Utorak, 21.10.2014 - 12:44
 JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti organizacijske...
Utorak, 21.10.2014 - 12:43
 Pod prebivalištem smatra se opština ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi.Pod boravištem se smatra opština ili distrikt gdje se državljanin nastani s...
Utorak, 21.10.2014 - 12:42
 Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.Svaki državljanin stariji od...
Utorak, 21.10.2014 - 12:34
 Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.Prije podnošenja zahtjeva...

Stranice

LOKACIJA ADRESA RADNO VRIJEME RAD SA STRANKAMA TELEFON
MOSTAR Brune Bušića 8
Pon, Sri, Pet:
08-16
09-15
Uto, Čet:
08-18
09-18
Registracije vozila:
036/383-357
Vozačke dozvole:
036/383-358
Prebivališta:
036/383-256
Putne isprave:
036/383-356
Lične karte:
036/383-359
JABLANICA Pere Bilića bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/757-047
KONJIC Trg državnosti bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/726-533
PROZOR-RAMA Kralja Tomislava bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/771-195
ČITLUK Kralja Tvrtka bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/644-630
ČAPLJINA Ruđera Boškovića bb
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/807-337
STOLAC zgrada Dječijeg vrtića
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/854-625
NEUM Kralja Tomislava 54
Pon, Uto, Sri, Pet:
08-16
09-15
Čet:
08-17
09-17
036/880-751