Zaštitarske agencije

Zaštitarske agencije

 

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pohađanje obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, kao i poslova odgovornog lica podnosi se u Ministarstvu unutrašnjih poslova HNŽ/K Mostar-Brune Bušića bb.

Uz propisani obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje o državljanstvu,
  2. Dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerenu kopiju,

-          tehnička zaštita-završena srednja škola IV. stepena iz područja mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja, odnosno završena srednja škola III. stepena za zanimanje elektroničar i električar telekomunikacija,

-          odgovorno lice- najmanje viša školska sprema.

     3.   Ljekarsko uvjerenje (dr. Bazina, dr. Pašić, dr. Begić) ili (dr. Pašić, dr. Behmen, dr.   Duranović-Vinković),

     4.   Uvjerenje sa suda da se ne vodi krivični postupak,

   5.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva da niste osuđivani za KD za koje je izrečena zatvorska kazna, osim KD protiv bezbjednosti saobraćaja (za lica koja nisu rođena na području HNK),

     6.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave da niste osuđeni za prekršaj protiv javnog reda i        mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.),

    7.   Izjava da niste smijenjeni od strane COMSFOR-a iz vojne službe u skladu sa  „Uputstvo strankama“ i da niste   iz bilo kojeg tijela za provedbu zakona u BiH otpušteni zbog      nesavjesnog obavljanja dužnosti,  

     8.  kantonalna upravna taksa u iznosu od 13,00 KM.

 

Zakonska regulativa:

o   Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BIH“ br. 78/08 i 67/13)

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

 

I.Agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine

Inspekcijskom nadzoru podliježu sve agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, kojima je MUP HNK izdalo odobrenje za rad, u skladu sa  „Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13).

 

Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima koji nisu osnovali zaštitarsku agenciju ili zaštitarsku službu, vršiti poslove zaštite ljudi i imovine odnosno poslove fizičke i tehničke zaštite!

 

II. Ostala pravna lica koja podliježu inspekcijskom nadzoru

 

Inspekcijskom nadzoru podliježu i SVA PRAVNA LICA  u skladu sa „Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13“), „Uredbi o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prevoza i prenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 76/15), „Uredbi o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslova intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15), koje su navedene po grupama:

 

1.Kladionice

2.Benzinske pumpe

3.Pravna lica koja imaju dvije i više fiskalnih kasa u jednom prodajnom objektu

4.Mikrokreditne organizacije

5.Korisnici izvora vode i punionica vode

6.Javna preduzeća u vlasništvu gradova i opšina u HNK

7.Javna preduzeća u vlasništvu HNK

 

Navedena pravna lica dužna su ispuniti minimalne bezbjednosno-tehničke uslove u pogledu bezbjednosti poslovanja u svim svojim poslovnim subjektima. One moraju angažovati agencije za zaštitu ili uspostaviti vlastitu unutrašnju službu zaštite.

 

Kako bi se ljudi i imovina mogli zaštiti fizičkom i tehničkom zaštitom, obavezno je izraditi i neprekidno ažurirati propisanu tehničku dokumentaciju. U skladu sa važećim zakonskim propisima treba uraditi procjenu ugroženosti štićenog objekta i time definisati postojeće stanje ugroženosti objekta, procesa rada, kako uposlenika tako i onih kojima se pružaju usluge.

Na osnovu  procjene ugroženosti/elaborata, potrebno je od strane ovlaštene agencije za tehničku zaštitu ili vlastite unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, uraditi projekt zaštite i na osnovu istog ugraditi sisteme tehničke zaštite, odnosno minimalno protuprovalni, protuprepadni i sistem videonadzora.

Za svaki pojedinačni štićeni objekt mora postojati aktuelna tehnička dokumentacija izrađena od strane ovlaštene agencije za zaštitu ljudi i imovine ili vlastite unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine u skladu sa članom 34. „Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15).