Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekla 24 sata

Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekla 24 sata

 

Za protekla 24 sata (16/17.09.2019. godine), iz oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta, na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona registrirano je 6 prijava; na području Mostara 3, na području Konjica 2 i na području Jablanice 1.  

Iz oblasti javnog reda i mira registrirana su 2 prekršaja, oba na području Jablanice.

Iz oblasti sigurnosti prometa registrirane su 3 prometne nesreće; na području Mostara 2 i na području Jablanice 1. Dvije su osobe zadobile lake tjelesne ozlijede.