Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekla 24 sata

Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekla 24 sata

Za protekla 24 sata (20/21.01.2020.godine, iz oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta, na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona registrirano je 9 prijava; na području Mostara 4, na području Konjica 3, na području Stoca 1 i na području Čapljine 1.  

Iz oblasti javnog reda i mira registrirana su 2 prekršaja; na području Čapljine 1 i na području Mostara 1.

Iz oblasti sigurnosti prometa registrirane su 4 prometne nesreće; na području Mostara 3 i na području Jablanice 1. Tri su osobe zadobile lake tjelesne ozlijede.