Obavijest za kolektivno osiguranje uposlenih u MUP-a HNŽ/K za 2017. god.