Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu: kolektivno osiguranje zaposlenih u MUP_a HNŽ za 2020.godinu