Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1: Uredski namještaj za šalter salu u zgradi PU Mostar