Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu za rekonstrukciju postojećeg četverovodnog krovišta i izrada novog dvovodnog krovišta u zgradi PS Čitluk