Odluke o rasporedu i premještanju policijskih službenika

Odluke o rasporedu i premještanju policijskih službenika

Uprava policije

 

Sukladno odredbama članka 64. stavak 1. Zakona o policijskim službenicima HNŽ/K /Narodne novine HNŽ/K br.9/07 i 9/12 i članka 4. Pravilnika o proceduri o internom premještaju policijskih službenika broj 02-01-36-1099/14 od 06.11.2014. godine,, komesar policije donio je odluke o rasporedu i premještanju policijskih službenika kako slijedi:

  1. Ivica Arapović sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta zapovjednika PS Čitluk-PU Mostar, premješta se na radno mjesto zapovjednika PS SP/BS Konjic. Za navedeno radno mjesto sistematizacijom radnih mjesta propisan je čin Samostalni /Viši inspektor.

  2. Suad Tojaga, sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta zapovjednika PS SP/BS Mostar, PU Mostar, premješta se na radno mjesto načelnik Odjela za kriminalističko obavještajne poslove- Sektor krim.policije. Za navedeno radno mjesto Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđen je čin Viši inspektor.

  3. Ismet Omerika, sa dodijeljenim činom Viši inspektor, sa radnog mjesta Inspektor u Inspektoratu pri Sektoru policije, premješta se na radno mjesto zapovjednika PS SP/BS Mostar, PU MOstar. Za navedeno radno mjesto predviđen je čin Samostalni/Viši inspektor.

  4. Salko Čamo, sa dodijeljenim činom Inspektor, raspoređuje se iz PS Centar Mostar , na radno mjesto rukovoditelja smjene u Operativnom centru PU Mostar .

  5. Mirza Rožajac, sa dodijeljenim činom Inspektor, sa radnog mjesta načelnik Odjela za kriminalističko obavještajne poslove- Sektor krim. policije, vraća se na radno mjesto zamjenika zapovjednika PS Konjic, gdje je raspoređen rješenjem od 2013. godine.

  6. Adil Veledar, sa činom Inspektor, sa radnog mjesta načelnika Operativnog centra PU Mostar, vraća se na radno mjesto zamjenika zapovjednika PS Čapljina, na koje je raspoređen rješenjem iz 2005. godine.

  7. Željko Jurić, sa činom Inspektor, sa radnog mjesta zamjenika zapovjednika PS Konjic, vraća se na radno mjesto zapovjednika Policijske ispostave Buturović Polje, na koje je raspoređen rješenjem od 2007. godine.

Ovim razmještajem i raspoređivanjem policijskih službenika nastavlja se proces kadrovske i operativne konsolidacije i on teče sukcesivno i zahvatiti će sve segmente i organizacijske jedinice Uprave policije.

 

                                                                                                                                                  ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

                                                                                                                                                                   Srećko Bošnjak