Inspekcijski nadzor pravnih osoba – područje zaštite ljudi i imovine

Inspekcijski nadzor pravnih osoba – područje zaštite ljudi i imovine

INSPEKCIJSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA – PODRUČJE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE   

 

Zabranjeno je pravnim i fizičkim osobama koje nisu osnovale zaštitarsku agenciju ili zaštitarsku službu, te nemaju odobrenje za rad izdano od MUP HNŽ-K, vršiti poslove zaštite ljudi i imovine odnosno poslove fizičke i tehničke zaštite, što između ostalog obuhvata poslove čuvara, prijenosa i prijevoza novca, ugradnje i održavanja alarma i videonadzora, izrade dokumentacije iz ove oblasti itd. !

 

  1. Agencije, podružnice agencija i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine

Inspekcijskom nadzoru podliježu sve agencije, podružnice agencija i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine, kojima je MUP HNŽ-K izdao odobrenje za rad, sukladno „Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13)

 

  1. Ostale pravne osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru županijskog inspektora:

Inspekcijskom nadzoru podliježu i  SVE PRAVNE OSOBE sukladno:  

1.„Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/08, 67/13“)

2.Uredbi o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti“ („Službene novine Federacije BiH“ broj 76/15, 73/21)

3. Uredbi o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na uporabu alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslova intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sustava („Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15)

koje su navedene po grupama:

1.Mjenjačnice

2.Štedionice

3.Mikrokreditne organizacije

4.Kazina

5.Kladionice

6.Javna i komunalna poduzeća koje u svojim objektima imaju jedno ili više uplatnih mjesta

7.Trgovački centri

8.Benzinske postaje

9.Zlatarnice

10.Pravne osobe koje imaju dva ili više uplatno-isplatnih mjesta za novac, vrijednosne papire i dragocjenosti

11.Korisnici izvora vode i punionica vode

12.Javna poduzeća u vlasništvu gradova i općina u HNŽ-K

13.Javna poduzeća u vlasništvu HNŽ-K

14.Sve pravne osobe koje dobrovoljno na svoju inicijativu sklope ugovor sa ovlaštenom agencijom za zaštitu ljudi i imovine iako zakonom nisu navedene kao subjekti nadzora koji su obvezni imati povećane mjere zaštite

Navedene pravne osobe dužne su ispuniti minimalne sigurnosno-tehničke uvjete glede sigurnosti poslovanja u svim svojim poslovnim subjektima. One moraju angažirati agencije za zaštitu ili uspostaviti vlastitu unutarnju službu zaštite.

Kako bi se ljudi i imovina mogli zaštiti fizičkom i tehničkom zaštitom, obvezno je izraditi i neprekidno ažurirati propisanu tehničku dokumentaciju. Sukladno važećim zakonskim propisima treba uraditi procjenu ugroženosti štićenog objekta i elaborata zaštite te time definirati postojeće stanje ugroženosti objekta, procesa rada, kako uposlenika tako i onih kojima se pružaju usluge.

Na temelju procjene ugroženosti/elaborata, potrebno je od strane ovlaštene agencije za tehničku zaštitu ili vlastite unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine, uraditi projekt zaštite i na temelju istog ugraditi sustave tehničke zaštite, odnosno minimalno protuprovalni, protuprepadni i sustav videonadzora.

Za svaki pojedinačni štićeni objekt mora postojati aktualna tehnička dokumentacija izrađena od strane ovlaštene agencije za zaštitu ljudi i imovine ili vlastite unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine sukladno članku 34. „Uredbe o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na uporabu alarmnih sustava, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sustava“(„Službene novine Federacije BiH“ broj 72/15).