Jedinstveni matični broj

Jedinstveni matični broj

 

JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležno tijelo po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH. Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti organizacijske jedinice MUP-a HNŽ/K koja određuje novorođenom djetetu po službenoj dužnosti JMB, na temelju obavijesti matičnog ureda kod kojeg se vodi činjenica rođenja djeteta u roku od 15 dana od dana upisa u MKR.

Podnositelj zahtjeva je dužan na uvid priložiti odgovarajuće dokaze kojima se dokazuju podaci navedeni u zahtjevu: izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu.

Za djecu državljana BiH rođenim u inozemstvu, JMB određuje nadležno tijelo po mjestu posljednjeg prebivališta u BiH dva ili jednog roditelja, a ukoliko nije poznato, nadležno tijelo po mjestu rođenja roditelja, nakon upisa djeteta u MKR.

 

 

Zakonska regulativa:

-         Zakon o jedinstvenom matičnom broju ( „Sl.glasnik BiH br.32/01;63/08;103/11 i 87/13)

-         Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništenja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i upisivanju jedinstvenog matičnog broja u matične knjige („Sl.glasnik BiH“ br.39/02 i 2/09)