Osobna iskaznica za stranca

Osobna iskaznica za stranca

 

Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležno tijelo mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje osobnu iskaznicu za stranca.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice stranac je obvezan da se obrati Ministarstvu sigurnosti BiH-Službi za poslove za strancima za dodjelu JMB. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice stranac je obvezan podnijeti u roku od 8 dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.

Uz zahtjev se prilaže:

  1. dokaz o odobrenom stalnom boravku,
  2. dokaz o identitetu stranca (putna isprava),
  3. dokaz o uplati propisanih naknada.

 

Zakonska regulativa:

  • Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Sl. glasnik BiH“ br. 36/08)
  • Pravilnik o ulasku i boravku stranaca („Sl. glasnik BiH“ br. 81/08)