Vozačka dozvola

Vozačka dozvola

 

Vozačka dozvola je javna isprava koju je izdalo mjerodavno državno tijelo i kojom se dokazuje pravo upravljanja određenom kategorijom  ili vrstom vozila.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se  Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K-Odsjek za administraciju i potporu na području općine prebivališta-boravišta. Popis adresa sjedišta

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev osobe koja je položila vozački ispit.

 

Izdavanje prve vozačke dozvole:

Za izdavanje prve vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od 12 mjeseci,

3.   uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole, ne starije od tri mjeseca,

4.   dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u osobnu iskaznicu),

5.   dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

6.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

 

Produženje važenja vozačke dozvole:

           1.   zahtjev,

      2.   vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao,

3.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

4.   vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdana sa kraćim rokom važenja mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili  podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci,

5.   vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije „D“ ili podkategorije „D1“, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole prilaže i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Zamjena vozačke dozvole:

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

Za zamjenu vozačke dozvole potrebni su:

1.   zahtjev,

2.   dokaz da je osoba izvršila objavljivanje nestale vozačke dozvole kao nevažećeg dokumenta u „Službenom glasniku BiH“ ili „Službenim novinama F BiH“,

3.   dotrajala ili oštećena vozačka dozvola čija se zamjena traži,

4.   dokaz o izmjeni podataka

5.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

 

Zamjena inozemne vozačke dozvole: 

1.   zahtjev

2.   uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od 6 mjeseci,

3.   važeća inozemna vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prijevodom  od strane sudskog prevoditelja,

4.   osobna iskaznica državljana BiH, osobna iskaznica za strance ili dokaz o  odobrenom privremenom boravku, izbjeglički karton (ovjerena fotokopija), karton o supsidijarnoj zaštiti (ovjerena fotokopija) ili dokaz o odobrenom privremenom boravku (ovjerena fotokopija rješenja),

5.   dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole, u iznosu od 60,00 KM

 

Zakonska regulativa;

  •   Pravilnik o vozačkoj dozvoli („Sl. glasnik BiH“ br. 9/19)

 

Administrativnu taksu za izdavanje/zamjenu vozačke dozvole možete uplatiti na račun s podacima kako slijedi:

- Ime primatelja - JRT TREZOR BiH,

- Svrha doznake - Izdavanje/zamjena vozačke dozvole,

- Račun primatelja - 3380002210018390,

- Broj poreznog obveznika - Vaš matični broj,

- Vrsta prihoda - 722907,

- Općina - šifra Općine; Čapljina - 021, Čitluk - 023, Mostar - 180, Jablanica - 041, Konjic - 049, Neum - 107, Prozor-Rama - 073, Ravno - 207, Stolac - 086;

- Proračunska organizacija - 0709999