Zaštitarske agencije

Zaštitarske agencije

 

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pohađanje obuke za stjecanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, kao i poslova odgovorne osobe podnosi se u Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K Mostar-Brune Bušića bb.

Uz propisani obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Uvjerenje o državljanstvu,
  2. Dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjereni preslik,

-          tehnička zaštita-završena srednja škola IV. stupnja iz područja strojarstva, elektrotehnike i prometa, odnosno završena srednja škola III. stupnja za zanimanje elektroničar i električar telekomunikacija,

-          odgovorna osoba- najmanje viša školska sprema.

    3.   Liječničko uvjerenje (dr. Bazina, dr. Pašić, dr. Begić) ili (dr. Pašić, dr. Behmen, dr.   Duranović-Vinković),

     4.   Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,

   5.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave po mjestu rođenja podnositelja zahtjeva da niste osuđivani za KD za koje je izrečena zatvorska kazna, osim KD protiv sigurnosti prometa (za osobe koje nisu rođene na području HNŽ),

     6.   Uvjerenje nadležne Policijske uprave da niste osuđeni za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tučnjava i sl.),

     7.   Izjava da niste smijenjeni od strane COMSFOR-a iz vojne službe u sukladno „Naputku strankama“ i da niste iz bilo kojeg tijela za provedbu zakona u BiH otpušteni zbog  nesavjesnog obavljanja dužnosti,  

       8.   županijska upravna pristojba u iznosu od 13,00 KM.

 

Zakonska regulativa:

o   Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BIH“ br. 78/08 i 67/13)