Legislativa

Ime dokumenta Kategorija
Uredba o utvrđivanju plaća, platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 13/08 i 1/09) Uredbe
Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika HNŽ ("Narodne novine HNŽ broj: 3/10) Uredbe
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika MUP-a HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10) Uredbe
Uredba o obliku policijske značke i iskaznice i policijskih obilježja ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10) Uredbe
UREDBA o izmjeni uredbe o utvrđivanju plaća , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNŽ Uredbe
UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o utvrđivanju plaća , platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike MUP-a HNŽ Uredbe
Uredba o dopuni Uredbe o činovima policijskih službenika Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/23) Uredbe
Uredba o činovima policijskih službenika HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/10) Uredbe
Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu u HNŽ-K ( " Narodne novine HNŽ" broj: 3/23) Zakoni
Zakon o zapaljivim tečnostima i plinovima ("Narodne novine HNŽ" broj: 3/05) Zakoni
Zakon o unutarnjim poslovima HNŽ - neslužbeni prečišćeni tekst ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/98, 4/01, 3/02, 1/03, 2/06, 5/08 i 6/08) Zakoni
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u HNŽ ("Narodne novine HNŽ broj: 3/05) Zakoni
Zakon o prekršajima F BiH Zakoni
Zakon o policijskim službenicima HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 9/07) Zakoni
Zakon o oružju i streljivu u HNŽ/K ("Narodne novine HNŽ" broj: 5/17) Zakoni
Zakon o kaznenom postupku F BiH Zakoni
Zakon o javnom redu i miru HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 9/09) Zakoni
Zakon o javnom okupljanju HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 4/00) Zakoni
Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ("Narodne novine HNŽ" broj 5/23) Zakoni
Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 5/09) Zakoni
Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 13/08) Zakoni
Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu u HNŽ ("Narodne novine HNŽ broj: 5/09) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 5/22) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNŽ ("Narodne novine HNŽ" broj: 12/22) Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima ("Narodne novine HNŽ" broj: 9/12, 7/19 i 5/22) Zakoni

Stranice